Skip navigation

Sculptural Work

 

DarcourtN3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Due Papi” Stoneware, Underglaze, Glaze  23”hx20”wx10”d  2015

4 _DarcourtNicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Postmaster” Stoneware, Underglaze, Glaze  13″hx16″wx6″d 2016

 

5 _DarcourtNicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Consortium” Stoneware, Underglaze, Nylon Rope  26″hx15″wx9″d 2016

 

DarcourtN2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wheel, Secured” Stoneware, Underglaze, Glaze, Nylon Rope, Wood 19”hx18”wx8”d 2016

 

DarcourtN6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Progress and Lamentations Series, The Liar” Stoneware, Underglaze, Glaze 13”hx15”wx7”d 2016

darcourtn-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Progress and Lamentations Series, The Neophyte” Stoneware, Underglaze, Glaze, 12”hx13”wx9”d 2016

 

DarcourtN4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Progress and Lamentations Series, The Anchor” Stoneware, Underglaze, Glaze 14”hx15”wx7”d 2016

 

Wall Sculpture

 

6 _DarcourtNicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Artifact/Artifice I” Stoneware, Nylon Twine, Brazilian Crate Wood
20″hx12″wx7″d 2016

 

7 _DarcourtNicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Artifact/Artifice II” Stoneware, Nylon Twine, Brazilian Crate Wood
12’hx14″wx7″d 2016

 

8 _DarcourtNicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Artifact/Artifice III” Stoneware, Nylon Twine, Brazilian Crate Wood
18″hx13″wx7″d 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: